Keress pénzt partnerprogramunkkal


Szálláskereső.org affiliate partnerprogram szerződés

Amely létrejött

Egyrészt

(1) Rapdox K Kft.
1133 Budapest, Kárpát u. 5.
Bank KH 10401000-50526686-78571002
Adószám: 24318590-2-41 
Cégjegyzékszám: 01-09-171811

Másrészről

(2) a www.szallaskereso.org oldalra regisztrált tag, aki automatikusan részt vehet a partnerprogramban. Kifizetés számla ellenében történik.

 1. Általános rendelkezések
  A szálláskereső Partnerprogram (továbbiakban: partnerprogram) üzemeltetője a Rapdox K Kft. Az üzemeltetés magába foglalja a rendszer teljes körű üzemeltetését.

  Partner egyedi azonosítóval történő hozzáférést kap a Hírdető által üzemeltetett software-hez, ahol folyamatosan nyomon követheti az egyedi azonosító alapján mért forgalmát. Az elszámolás a software által mért számok alapján történik.

  Partner az Hírdető által biztosított, a partner egyedi azonosítóját tartalmazó hirdetési linkeken keresztül látogatókat küld a www.szallaskereso.org weboldalra. Az erre a linkre kattintó látogatók böngészője rögzít egy cookie-t, aminek párja a Hirdető weboldalának az akció sikerességét jóváhagyó oldalán található. Amennyiben az ezen a linken keresztül érkező hirdető az oldalon fizetett hirdetést ad fel (a hirdetés ellenértéke beérkezik), Partner az adott hirdetési ár összegéből bruttó 1000 jutalékra jogosult.

  A Partner tetszőleges számú, általa üzemeltetett weboldalon, blogban, hírlevélben, Facebook poszban elhelyezheti az affiliate linkeket.

  Partner semmilyen formában nem jogosult egyéb anyagi vagy nem anyagi jutattásokra, a sikeres tranzakciók jutalékán felül. (nem sikeres tranzakciók, látogatószám, stb.)

  Partner jogosult Hirdető ajánlatait saját csatornáin túl költségtérítéses formában is népszerűsíteni, azonban semmilyen költségét (design, hirdetés, stb.) nem követelheti Hirdetőn

 2. Fizetési feltételek
  Az Üzemeltető a Partner affiliate linkjein érkező jogosult akciók után jutalékot fizet. Jogosult akciónak minősül, ha a látogató a Partner affiliate linkjén keresztül fizetett hirdetés érkezett az Üzemeltető honlapjára. Amennyiben több Partner linkjén keresztül is érkezett ugyanaz a látogató, úgy az időben első Partnert illeti a jutalék.

  A rendszer 3 hónapig tárolja a Partner linken keresztül, az oldalra érkezett látogatók néhány böngészési adatait. (Pl.: érkezés dátumát, ki által jött az oldalra). Ezt a tárolást többnyire, úgynevezett „COOKIE” (magyarul: sütik) megoldásban tároljuk!
  A kifizetés a Partner által kiállított számla alapján történik. A minimálisan kifizethető összeg bruttó 10.000 Ft, ez alatt kifizetés nem kérhető.

  A fizetési határidő a számla beérkezését követő 8 munkanap.

 3. A szerződés időtartama, megszüntetése
  A szerződés az elfogadás napján lép életbe és határozatlan időre szól. Jelen szerződést mindkét fél bármikor indoklás nélkül felmondhatja írásban, 30 napos felmondási idővel. Az Üzemeltető ebben az esetben köteles a teljes jutalékot kifizetni, még akkor is, ha az nem éri el a kifizetési minimum értékét.

  Rendkívüli felmondásra ad okot, ha Partner:
  • bármilyen módon befolyásolni próbálja a rendszer működését
  • vásárlásra kötelezi látogatóit más termék megvételéhez, vagy szolgáltatás igénybevételéhez
  • megtévesztő módszereket alkalmaz
  • kéretlen levelek küldése, megtévesztő levelek küldése

 4. Felelősségi szabályok
  Partner az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény (Ekertv.) alapján a Hirdetés közzétevőjének minősül, így kizárólag az Ekertv.-ben meghatározott esetekben felel az elektronikus hirdetésekre vonatkozó jogszabályi kötelezettségek betartásáért.

  Partner a Hirdető ajánlatait nem használhatják olyan tevékenységhez és/vagy magatartásához, amely a hatályos törvényekbe, illetőleg a jelen feltételekbe ütközik. Nem kizárólag ilyen tevékenység: kéretlen levelek küldése, megtévesztő levelek küldése, kötelező cselekvésre késztetés, szerzői és szomszédos jogok megsértése, Hirdetőnek kárt okozó magatartás, stb.

 5. Egyéb feltételek
  A szerződő felek kötelezettséget vállalnak, hogy a működés során tudomásukra jutott adatokat, információkat bizalmasan kezelik, azokat harmadik félnek semmilyen formában nem adják tovább. Ez a kötelezettség a szerződés felbontása után is érvényben marad.

  Kizárási szabályok (Vis major)
  Egyik fél sem felelős kötelezettségei késedelmes teljesítése miatt Vis vajor események miatt, különösen ideértve az interner szolgáltatás kiesését, valamint affiliate manager software üzemszünetét.
  Felek a kapcsolattartás módjának az e-mailt tekintik.

  Partner jelen Egyedi Szerződés elfogadásával és a program használatával hozzájárul, ahhoz, hogy a Szolgáltatás igénybevétele során a Szolgáltató tudomására jutott személyes adatait kezelje és tárolja.

  Partner teljes felelőssége tudatában kijelenti, hogy a fenti adatok mindenben megfelelnek a valóságnak.

  A felek a jelen szerződést annak gondos tanulmányozása és értelmezése után, mint akaratukkal mindenben megegyezőt elfogadják.